Sverige har fantastisk natur!

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land. Inte minst har vi genom allemansrätten tillgång till en fantastisk natur.

Med hänsyn till sin storlek är det inte många andra länder som kan uppvisa en så varierad natur som Sverige: från Skånes bokskogar till kalfjället. Det är därför vi har så goda möjligheter till många typer av friluftsliv: från paddling till klättring och vandring. Det finns dock två viktiga förutsättningar. Den första är allemansrätten, som gör det möjligt att ta del av naturen, även på någon annans mark. Den andra är att naturområden bevaras, så att framtida generationer, och även vi som lever nu, kan ta del av dem.

Allemansrätten är inte inskriven i någon lag, utan en samling regler som säger vad som är tillåtet, till skillnad från lagar som ofta säger vad som är förbjudet att göra. För den som känner sig osäker på vad Allemansrätten innebär finns ett quiz att göra här.

Svenska naturpärlor

Nyligen genomförde världsnaturfonden, WWF, en omröstning där Sveriges naturpärlor utsågs. Denna omröstning görs varje år, för att sätta fokus på värdefulla naturområden i Sverige.

Naturpärlorna är naturområden som bedöms som extra vackra eller värda att skydda – ett för varje län. På listan som sammanställts av WWF finns bl.a.

  • Marstrandsskärgården, Västra Götalands län
  • Torups bokskog, Skåne län
  • Kagghamraån, Stockholm län
  • Flatruet, Jämtlands län

Att ett område betraktas som skyddsvärt kan ha flera orsaker. Flera av naturpärlorna är livsmiljöer för hotade arter. Det rör sig alltså inte om områden som redan är naturreservat eller skyddade på andra sätt, det är viktigt att komma ihåg. Faktum är att regeringen har satt upp mål för hur stor andel av Sveriges yta, både land och vatten, som ska skyddas, men att man inte når upp till detta. Det betyder att många områden som har stora värden för friluftsliv, för flora och fauna eller av andra anledningar kan vara hotade.