Så upplever du sjön på bästa sätt

Att susa mellan kobbar och skär i svenska skärgård på en vattenskoter är en magisk upplevelse. Men för din egen skull och andra sjöfartstrafikanters är det viktigt att du vet hur en vattenskoter ska navigeras. När du tar förarbevis för vattenskoter får du lära dig allt du behöver veta.

Att uppleva sjön i Sverige från en vattenskoter är oslagbart. Det är en frihetskänsla att köra runt på en vattenskoter mellan olika öar i skärgården. Men från och med nästa vår måste du ha ett förarbevis för att få köra vattenskoter. Det kan vara en bra idé att boka en kurs redan nu för att ha ett förarbevis vattenskoter klart när säsongen drar igång. Kravet på förarbevis börjar gälla 1 maj 2022. Förarbeviset utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning. När du har blivit godkänd ansöker du om förarbevis elektroniskt hos Transportstyrelsen. Det är en stor fördel att ta ett förarbevis eftersom du får en djupare kunskap om vad som gäller och hur du ska uppträda på sjön.

När du har ett förarbevis för vattenskoter kan du:

  • Sjöfartsregler.
  • Vilken miljöpåverkan vattenskoter har.
  • Förutse risker och tillämpa en lämplig hastighet.
  • Läsa ett sjökort och bestämma position.
  • Tillkalla hjälp vid nödsituationer.
  • Praktiskt köra en vattenskoter.

Att köra vattenskoter är frihet

Lagen ger stora friheter att färdas på sjön men samtidigt ska utrymmet räcka till för alla. Det är viktigt att du kan köra på ett säkert och bra sätt. Även om det är lagligt betyder det inte att det alltid är lämpligt. Därför är det viktigt att du vet vad lagen säger och hur du kör vattenskoter på ett säkert och bra sätt. Det är vattenskoterförordningen som reglerar var du får köra vattenskoter och det är kort i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen har godkänt att det är okej. Det är samma regler som gäller för dig som kör vattenskoter som för övriga sjötrafikanter. Att kunna uppleva svensk natur och skärgård från en vattenskoter är något alldeles speciellt, det är en upplevelse du inte vill gå miste om. Tänk på att köra på ett sätt som inte stör omgivningen.