Fortsätt att återvinna

Det är viktigt att återvinna material från produkter man inte längre använder – det är inget nytt och något som de flesta fått lära sig i skolan sen barnsben. Därför är det bra att det upptäckts att mycket sopor bränns upp, just så att en förändring kan ske och mer plast kan återvinnas till att i stället bli nya produkter.

pexels-photo-128421En stor nyhet i flera tidningar i dag är att Sverige har lyfts upp som ett föredöme när det kommer till återvinning, på en global nivå. Men det visar sig att statistiken är uppblåst och att vi i själva verket kan bli mycket bättre, särskilt när det kommer till sortering och återvinningen av produkter i plast. Det är bland att ett stort fusk som upptäckts och som nu Dagens Nyheter rapporterar om.

Det som har hänt är enligt ovan nämnda nyhet är följande:

  • Sverige lyfts fram som en global förebild inom återvinning. Men den inhemska statistiken är i själva verket väldigt uppblåst.
  • Plast som påstods bli nya produkter har i stället bränts upp. Trots att myndigheterna känt till det i över ett år har siffrorna inte rättats till.
  • Interna mejl och krisplaner visar hur känslig frågan är. Oron är stor att svenskarna ska sluta sortera våra sopor efter material.

Den totala mängden plast som återvanns 2015 uppgick till hela 91 000 ton. Men mycket av denna mängd har alltså inte återvunnits på det sätt som var menat, enligt en artikel i Expressen har stora delar av den källsorterade plasten i stället skickats till en cementfabrik och och bränts upp. Det är med andra ord inte det bästa som skett i svensk miljöhistoria, för även om plasten som bränts har kommit till nytta så är det mycket värre för miljön att just bränna upp det än att materialåtervinna det och därmed ge det nytt liv. För varje enskilt kilo plast som återvinns i flertalet nya produkter minskar de växthusgaser som värmer upp jorden i en skrämmande takt, med hela 2,7 kilo i jämförelse med om man helt enkelt använt helt nytillverkad plast. Och de som ansträngt sig och källsorterat hemma ska känna att det blir just nytt material, inte bara bränns upp på en cementfabrik i lönndom.

Dessa är bäst och sämst på att återvinna i Sverige

pexels-photo-220634 (1)Men vilka kommuner i länet är sämst och bäst på att återvinna avfall egentligen? I Corren skrivs det att av 39 kommuner i landet så samlas minst hälften av det totala avfallet in för återvinning. I Bjuvs kommun var det hela 65 procent, i Motala och Vadstena ligger det på 44 procent och sämst i landet av alla kommuner ligger Markaryd med endast 16 procent.

Det som kan sägas lite kort om allt detta är att materialåtervinningen helt enkelt måste öka för att vi ska kunna närma oss ett mer hållbart, miljövänligt samhälle. Det är mycket som slängs och det är mycket som bränns, helt i onödan. Det är både trist och bekymmersamt eftersom det handlar om dels en hel del konsumtion (som dessutom hela tiden ökar) men även att vi inte är nöjda med vad vi har och ständigt byter ut, slänger, rustar upp och renoverar.