Därför är pellets så bra

Att elda med pellets istället för träkol minskar ens luftföroreningar. Dessutom är pellets en restprodukt av den svenska skogsindustrin, och är därför inget man behöver lägga energi på att producera separat. De är så att säga där, redan som det är. Det finns många exempel på att det är bra att överväga att elda med pellets, här tar vi upp några av fördelarna.

Det är via Vida som vi tagit en del av vår information om pellets, eftersom de är en ledande leverantör från det svenska hållbara skogsbruket. De tar tillvara på alla biprodukter som sker vid avverkning av skog och förvandlar det kort och gott till förnybar energi. Det är precis det som är själva kärnan i pellets och varför det är så bra: det är en restprodukt och alltså något som kommer av sig själv. Dumt att slänga, alltså!

Den gröna energin uppmärksammas på många ställen och i flera medier, eftersom avvecklingen av fossila bränslen är nödvändiga för att vi ska kunna nå våra klimatmål. I Svenska Dagbladet skriver man bland annat om just pellets och hur den utmanar våra gamla energisystem, som bygger på

Biobränsle

Pellets är ett biobränsle och uppstår när man sågar. Vid avverkning av skog sker det med andra ord mycket spill i form av sågspån, som är en effektiv energikälla. Eldar man med pellets kan man få det hemlevererat och klart att elda. Det är bra om man har andra alternativ eftersom det ibland förekommer brist på pellets, som det går att läsa om ibland annat Landskogsbruk.se. Som med alla förnybara bränslen är de beroende av naturliga faktorer och är något man får acceptera när man övergår från fossilt till förnybart.

I Forskning.se uppmärksammar man att pellets används för att minska avverkning av urskog i exempelvis Zambia. Där använder man eldning av pellets vid matlagning eftersom det är ett mycket energieffektivt sätt att elda på. Dessutom släpper det inte ut lika mycket luftföroreningar som traditionell koleldning och detta minskar bland annat dödsfall som är orsakade av förorenad luft.

Fördelarna med pellets kan sammanfattas:

  • Effektiv energikälla
  • Förnybar
  • Restprodukt från skog
  • Många användningsområden