Sälj din obebyggda tomt och gynna hembygden

Du som äger tomtmark uppe i Norrland bör överväga att sälja den. Det är ett bra sätt inte bara att tjäna pengar utan att stoppa avfolkningen. I den här artikeln får du lära dig mer om vad som gäller när du funderar på att sälja en tomt och varför det är bra att göra det.

När du säljer en tomt som står obrukad gör du inte bara dig själv en tjänst. Att sälja tomtmark är nämligen inte enbart ett sätt att tjäna pengar, det kan också vara något som gynnar trakten där du bor. Särskilt om utflyttningsgraden är hög, vilket den är i många kommuner i de norra delarna av Sverige.

Utflyttning leder till utarmning

Om du sitter på tomtmark som står oanvänd är det ett bra alternativ att sälja den. Inte minst i syfte att få fler att flytta till området. Att många kommuner i Norrland har problem med stor utflyttning är ingen hemlighet. I nästan alla landets kommuner flyttar en fjärdedel av unga mellan 20-24 från sina hemkommuner. Det får förstås enorma konsekvenser för områdena, inte minst för näringslivet. Kundunderlagen minskar vilket leder till att butiker lägger ned. På sikt försämras all service för dem som bor kvar. Att bo i storstan har förstås sina fördelar. Men att trängsel inte är någonting som är bra har blivit tydligt inte minst i samband med coronavirusets spridning. Covid-19 har som bekant spridits i högst utsträckning i Göteborg, Stockholm och andra större städer i Sverige.

Att tänka på när du ska sälja en tomt

tomtFör det första ska du vara uppmärksam på vad som gäller när du ska deklarera försäljningen av den aktuella tomten. Skatteverket har nämligen separata regler för tomter som anses som obebyggda och tomter som anses som privatbostadsfastighet. En tomt kan vara obebyggd och ändå anses som en privatbostadsfastighet, det enda som krävs är att det finns en avsikt om att bygga en privat bostad på tomten. En annan sak som är värd att ha i åtanke om du ska sälja en tomt är att affären i regel kräver mer tålamod. Det tar helt enkelt vanligtvis längre tid att få en tom såld.