Att ta hand om natur & djur

Hur vårdas svensk natur med sina många arter på bästa sätt. Och vad för olika typer av jakt finns det i Sverige? Vad för rovdjur är det under vissa perioder och under vissa former, okej att jaga?

pexels-photo-19031Sverige har sannerligen en fantastisk natur och alla djur i vår natur är i grunden fredade. Däremot tillåts, under kontrollerade former, jakt på rovdjur. Rovdjuren är bland andra björn, varg, järv och lodjur. Denna jakt kan bedrivs antingen som licensjakt eller skyddsjakt. Men vilka regler gäller egentligen? Det finns att läsa på bland andra Naturvårdsverkets hemsida.

Enligt Naturvårdsverket handlar det om att vårda naturen med jakt och det för att arters fortlevnad inte ska hotas på lång sikt, men även att vissa andra djur inte ska ta skada – som får och liknande. Hur den svenska vargstammen ska förvaltas är ett evigt trätoämne men föreningar som Naturskyddsföreningen listar alltid förslag för att rovdjursfrågan ska vara hållbar och hjälpa både till exempel varg och fårägare. Samexistensen mellan varg, människa och andra rovdjur är en känslig fråga, och många har olika åsikter.

Sparade träd gynnar skogens arter

Andra sätt att gynna våra olika djurartern är att spara träd, mer om detta kan en läsa om i bland annat Svensk Jakt:

Grupper av träd som lämnas på hyggen, så kallade hänsynsytor, blir viktiga reservat för många arter som annars skulle försvunnit i den nya miljö som bildas när gammelskogen försvinner. Och ju större yta som lämnas, desto bättre.

För att riktigt passa in i skogen och desutom inte höras i jakt är det ett riktigt bra sätt att ikläda sig rätt typ av kläder. Anpassande plagg och andra jakttillbehör finns att hitta bland alla Härkilaprodukter. Det gör att jakten blir enklare och roligare men även mer bekväm.