Restriktioner för jakt

Att jaga vilt är en oerhört populär hobby i Sverige, som många ägnar sig åt. Men det finns vissa restriktioner för var, hur, när och vad man får jaga. Exempelvis får man inte jaga i vissa områden och inte med alla typer av vapen.

jägare på pass

En dom i Gällivare tingsrätt fastslår att Girjas sameby får ensamrätt till jakt och fiske inom samebyns område, skriver Svenska Dagbladet. Enligt tingsrätten får staten alltså inte upplåta jakt- och fiskerätt på det här området. Frågan om jakt- och fiskerätt har diskuterats i många år och har gjort det sedan ett statligt regelverk förändrades och krympte samernas inflytande. Samiska företrädare protesterade då med argumentet att den känsliga renskötseln drabbades. Varför Gällivare tingsrätt dömde till samernas fördel beror på att man sett att samerna jagat och fiskat på Girjas samebys område i över 1 000 år.

Finns vissa restriktioner

Den som ska upp till de norra delarna av Sverige för att jaga måste alltså ta hänsyn till att en del områden är förbjudna att jaga på. Men det är inte bara det här området som det är förbjudet att jaga på. Det finns många bestämmelser när det kommer till var, när och vad man får jaga. Exempelvis finns det speciella jaktsäsonger som man måste följa och när älgsäsongen börjar på ett ställe kan vargsäsongen börja på ett annat. Läs mer. Dessutom finns oftast ett begränsat antal vad gäller hur många djur som får skjutas av. Hur många djur som får skjutas under en viss säsong väljs efter hur många djur det just nu finns i området och så vidare.

Vapnet kan förbjudas

Under jakten finns det faktiskt även restriktioner på vad man får ha för utrustning. Självklart kan man köpa allahanda utrustning på en sida som Fähallen Jakt AB där man finner jaktkläder och hjälpmedel. Men när det kommer till vilka vapen man får använda finns det restriktioner. EU-kommissionen har till exempel föreslagit att halvautomatiska jaktvapen ska förbjudas. Om förbudet blir verklighet kommer runt 100 000 jaktvapen i Sverige att bli olagliga och staten skulle då behöva lösa in alla dessa vapen, skriver VK.